Tự làm gương thông minh bằng Raspberry Pi 3 – Phần 4

Giới thiệu

Đây là bài viết hướng dẫn tích hợp Google Assistant vào gương thông minh Smart Mirror để ra lệnh giọng nói.

Trong bài hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tích hợp Google Assistant vào Smart Mirror của chúng ta

Phần 1 mình nói về cách cài đặt module MMM_AssistantMk2 và cách đăng ký tài khoản Google Assistant. Phần thứ 2 sẽ về cách cài đặt loa, mic, hotword.

Hai bước chính để thực hiện tích hợp Google Assistant vào gương thông minh Smart Mirror

a/ Cài đặt module MMM-AssistantMk2

b/ Đăng ký Google Assistant

A – Cài đặt module MMM-AsistantMk2

Đầu tiên các bạn vào Terminal và gõ các lệnh sau:

git clone https://github.com/eouia/MMM-AssistantMk2.git
cd MMM-AssistantMk2
npm install
cd scripts
chmod +x *.sh

!!!QUAN TRỌNG!!! Nếu các bạn sử dụng bản flash Raspbian Buster (bản 1.9gb mà ở bài 1 mình hướng dẫn) thì hãy gõ 3 lệnh bên dưới. Nếu các bạn dùng các bản Raspbian không phải Buster thì không gõ 3 lệnh bên dưới.

sudo apt-get install gcc-7
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 10
sudo update-alternatives --config gcc

Cuối cùng là 3 lệnh này (bản Raspbian nào cũng phải làm bước này)

cd ~/MagicMirror/modules/MMM-AssistantMk2
npm install --save-dev electron-rebuild
./node_modules/.bin/electron-rebuild

Quá trình cài đặt diễn ra khá lâu. Các bạn hãy kiên nhẫn.

Trong lúc chờ đợi các bạn có thể làm tiếp phần B hoặc chờ xong phần A rồi hãy làm cũng được.

B – Đăng ký tài khoản Google Assistant: (bước này làm trên VNC Viewer, làm trên trình duyệt của Pi luôn)

Link Google Action (gọi là link 1): https://console.actions.google.com/

Link Cloud Platform Console (gọi là link 2) : https://console.cloud.google.com/

Các bạn vào link 1, đăng ký 1 project và đặt tên.

Đăng ký xong các bạn sẽ được đưa đến trang như hình sau

Các bạn hãy dừng lại tại đây là đừng làm gì thêm.

Các bạn vào tiếp link 2 và chọn đúng project chúng ta vừa tạo.

Sau đó ở menu bên trái, các bạn hãy chọn API & Services – Library

Gõ tìm Google Assistant và Enable API lên

Tiếp theo hãy quay lại trang lúc nãy mà mình bảo các bạn chờ. Chúng ta ấn vào Device Registration

Đặt tên cho Project và chọn Register Model

Chọn Next

Chọn Skip

Sau đó các bạn được chuyển đến trang có tên project mà chúng ta vừa tạo. Hãy ấn vào và chọn Download OAuth 2.0 ở dấu 3 chấm. Các bạn sẽ được tải về 1 file đuôi là .json

Chúng ta mở đến thư mục chưa file vừa tải về. Đổi tên file thành credentials.json và copy file này vào thư mục /MagicMirror/modules/MMM-AssistantMk2 (như hình)

Các bạn vào Terminal và gõ 2 lệnh sau:

cd ~/MagicMirror/modules/MMM-AssistantMk2
node auth_and_test.js

Sau khi chạy lệnh thứ 2 (ở trên) thì màn hình dừng ở Paste your code:  Và tự động trình duyệt sẽ mở ra 1 trang web. Nếu thuận lợi thì trên trang web sẽ có đoạn code bắt đầu bằng “4/”. Nhưng nếu bị lỗi như hình dưới, các bạn hãy xử lý như sau:

Nếu bị lỗi này hãy xử lý như sau:

Xử lý lỗi: Các bạn vào theo 1-2-3. Ở mục 3 chọn email và save lại.

Ấn Ctrl-C để ngưng quá trình đang chạy (đang dừng ở Paste your code) và chạy lại lệnh sau:

node auth_and_test.js

Lần này sẽ hết lỗi và các bạn hãy copy đoạn code mà trình duyệt trả lại cho chúng ta vào Paste your code: . Nếu thành công, chương trình sẽ báo Type your request: bạn hãy gõ 1 câu chẳng hạn như Hello. Thấy nó trả lời thì bạn bấm Ctrl-C thoát ra. Vậy là thành công rồi.

Bây giờ quay lại thư mục modules/MMM-AssistantMk2 thì các bạn sẽ thấy 1 file có tên là token.json

Hãy vào Terminal và gõ lệnh sau (các bạn hãy cd vào đúng thư mục MMM-AssistantMk2 trước khi gõ)

mv token.json ./profiles/default.json

Bước cuối cùng của bài tích hợp Google Assistant vào gương thông minh hôm nay là các bạn hãy copy đoạn code sau vào config.js

{
  module: "MMM-AssistantMk2",
  position: "top_right",
  config: {
    useWelcomeMessage: "brief today"
  }
},

Hãy chạy gương thông minh Magic Mirror ( bằng lệnh npm start) và xem có biểu tượng Google Assistant hiện lên là hoàn thành phần 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0868.159.266