[row]

[col span__sm=”12″]

[section label=”Media Left Large” bg=”2071″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2071″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

BIỆT THỰ

Giải pháp nhà thông minh AI Smart Home dành cho biệt thự

Button

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[section label=”Media Right Large” bg=”2072″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

CHUNG CƯ

Giải pháp nhà thông minh AI Smart Home cho chung cư

Button

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2072″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[section label=”Media Left Large” bg=”2073″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2073″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

NHÀ PHỐ

Giải pháp nhà thông minh AI Smart Home dành cho nhà phố

Button

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]